Home genderklik.be > Gelijke Kansen in Vlaanderen

Deze website geeft je meer informatie over gender en over de genderklik. Gender staat voor alle verwachtingen en vooroordelen die mensen hebben ten aanzien van wat ‘vrouwelijk’ en ‘mannelijk’ is. Deze website laat je zien hoe gender je leven beïnvloedt, van begin tot einde. Eenmaal je de werking van gender en gendermechanismen doorhebt, kan je je ertegen verzetten, en levenskeuzes maken die jou het beste liggen, ongeacht je geslacht. Op dat moment heb je de genderklik gemaakt.

Genderklik.be maakt je wegwijs in gender. Op deze pagina’s zal je ontdekken dat gender verweven is met heel je leven, van de intieme sfeer van je identiteit, tot de publieke domeinen van onze samenleving. De verschillende items op deze site worden aangeduid met icoontjes die losjes een gemiddelde levensloop volgen. Ze zijn geschreven vanuit een dubbel perspectief: onderweg ben je nu eens vrouw, dan eens man. De teksten geven ook zo goed mogelijk weer welke discussies er rond genderverschillen gevoerd worden.

Bij elk genderitem vind je een paar interessante referenties, instrumenten en artikels om je genderkennis – als je dat wenst – verder uit te diepen.

Genderklik.be is een uitnodiging om jezelf even in verschillende posities in te leven en aan de lijve te ondervinden wat het betekent om man of vrouw te zijn en tegelijk jong of oud, met of zonder een handicap, allochtoon of autochtoon, rijk of arm te zijn. Het is niet de bedoeling je moedeloos te maken over alle ongelijkheden en discriminaties, wel om je bewust te maken van de invloed van gender op je leven. Pas dan kan je bewuste keuzes maken. Hopelijk zetten we je er mee aan het denken over wat jij kan doen om samen met de rest van onze samenleving te werken aan een genderbewuste wereld.

Verder lezen : Home genderklik.be > Gelijke Kansen in Vlaanderen