Reclaim the Media! deel 3 – feministisch media-activisme | de tweede sekse

In deel 1 van de reeks Reclaim The Media kaartte ik het seksisme aan in de beelden en boodschappen van (mainstream) media, films en reclame. Deel 2 behandelde het seksisme dat kan voorkomen op de werkvloer in mediaorganisaties en -redacties en hun vaak hiërarchische en weinig democratische karakter.

Feministes willen een einde maken aan seksisme, uitsluiting en onderdrukking. Maar hoe stoppen we het seksisme in de media? Wat kunnen we zelf hieraan doen? Er zijn verschillende strategieën om actie te ondernemen tegen seksistische media:

1. bewustwording, sensibilisering en media-educatie
2. protesteren en kritiek geven op bestaande mainstream media van buitenaf
3. bestaande mainstream media veranderen van binnenin
4. eigen media maken

Lees verder op: Reclaim the Media! deel 3 – feministisch media-activisme | de tweede sekse