Reclame en media moeten een eerlijke weergave van onze diverse samenleving tonen

Onze samenleving is nog sterk hetero- en gendernormatief. Er zijn nog steeds rollen, gedragingen en houdingen die eerder als mannelijk of vrouwelijk worden gezien. Wie daar niet aan voldoet wordt al snel afgestraft met vreemde blikken, gefluister of zelfs agressie. Ook reclame blijft vaak vasthangen aan traditionel rolpatronen. Daar wil Wel Jong Niet Hetero iets aan veranderen.

Lees meer