Tag Archives: Film

“The headless women of hollywood” project calls out sexism in film


In each of the posters featured in the project, women’s bodies – often their derrieres, breasts or legs – are the main focal point, however their heads are nowhere to be seen. (…

“By decapitating the woman, she becomes an unquestionably passive object to the male gaze. The question of her consent is removed completely alongside her head, and her purpose becomes solely that of being looked at by men obediently.

“Her value is that only of her sexual appeal to men and not of her personhood.”

Headless Women of Hollywood catalogues all the heinous posters from across the tv, film and advertising industries that include women’s headless anatomy as their main selling point. NEWSFLASH: women are sentient beings with both brains and complex inner characters, even though they’re often not given such roles in movies.
Read more

Watch more videos

Reclaim the media! deel 1 – een inleiding tot feministische mediakritiek | de tweede sekse

Onderzoek naar seksisme in de media en het maken van alternatieve feministische media is voor mij cruciaal voor de feministische beweging. Vandaar deze driedelige reeks over mediakritiek en media-activisme. In dit eerste deel ga ik in op het seksisme in de media-inhoud. Seksisme in mediaorganisaties en -redacties komt in het tweede deel aan bod en in het derde deel – dit is het leukste deel vind ik – schrijf ik wat we kunnen doen om dit seksisme een halt toe te roepen.

Lees verder op: Reclaim the media! deel 1 – een inleiding tot feministische mediakritiek | de tweede sekse

Zijn de media seksistisch? – DeWereldMorgen.be

Acties als de Equal Pay Day op 26 maart tonen maar al te duidelijk aan dat het nog niet goed gesteld is met de gelijkheid van man en vrouw in ons land. De stereotypering in de media wordt daarbij dikwijls met de vinger gewezen.

Linda De Win wordt De Slimste Mens. Haar profilering als competitieve, harde tante maakt haar erg onpopulair bij een groot deel van kijkend Vlaanderen. Die andere deelnemer, Erika Van Tielen, wordt als lieftallige tv-babe alom toegejuicht. Het is maar één van de voorbeelden van hoe vrouwen dikwijls anders bekeken en aangepakt worden dan mannen. Seksisme dus. Maar wat betekent die term precies? Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen hanteert volgende definitie:

“Seksisme is een geheel van overtuigingen over de geslachten en de relatie tussen de geslachten met een hiërarchische verhouding als basis. Een verhouding die bovendien wenselijk wordt geacht. Seksisme is een handeling die gebaseerd is op dit ongerechtvaardigd onderscheid en die nadelige gevolgen heeft voor één van beide geslachten.”

Lees verder op: Zijn de media seksistisch? – DeWereldMorgen.be – Barbara Vandenbussche