Tag Archives: Mediageletterdheid

Genderklik voor jongens – lesmateriaal

2013-14 genderklik voor jongenslogo

Gebruiksaanwijzing: Dit deel is bedoeld voor jou als leerkracht om je te ondersteunen in het gendergevoelig (rekening houden met genderverschillen) of gender-transformatief (actief stimuleren van meer gendergelijkheid) werken met je leerlingen. Het functioneert als een menukaart met verschillende modules waaruit je kan kiezen of die je kan combineren. De modules zijn uitgewerkt als inspiratiekaarten die niet noodzakelijk een hele les tot in de puntjes uitwerken.

We kiezen bewust voor deze aanpak omdat we je creativiteit willen stimuleren en je de vrijheid willen geven om het materiaal te gebruiken zoals jij dat wil, in jouw specifieke context. Onze modules bevatten suggesties, oefeningen, ideeën die je allemaal op flexibele wijze kan toepassen als aparte les of als losse oefeningen in een les. Waar mogelijk geven we aanwijzingen over hoe je het materiaal optimaal kan gebruiken, rekening houdend bijvoorbeeld met het type onderwijs en de leeftijd van de leerlingen.

Lees verder op: Genderklik – lesmateriaal

Home genderklik.be > Gelijke Kansen in Vlaanderen

Deze website geeft je meer informatie over gender en over de genderklik. Gender staat voor alle verwachtingen en vooroordelen die mensen hebben ten aanzien van wat ‘vrouwelijk’ en ‘mannelijk’ is. Deze website laat je zien hoe gender je leven beïnvloedt, van begin tot einde. Eenmaal je de werking van gender en gendermechanismen doorhebt, kan je je ertegen verzetten, en levenskeuzes maken die jou het beste liggen, ongeacht je geslacht. Op dat moment heb je de genderklik gemaakt.

Genderklik.be maakt je wegwijs in gender. Op deze pagina’s zal je ontdekken dat gender verweven is met heel je leven, van de intieme sfeer van je identiteit, tot de publieke domeinen van onze samenleving. De verschillende items op deze site worden aangeduid met icoontjes die losjes een gemiddelde levensloop volgen. Ze zijn geschreven vanuit een dubbel perspectief: onderweg ben je nu eens vrouw, dan eens man. De teksten geven ook zo goed mogelijk weer welke discussies er rond genderverschillen gevoerd worden.

Bij elk genderitem vind je een paar interessante referenties, instrumenten en artikels om je genderkennis – als je dat wenst – verder uit te diepen.

Genderklik.be is een uitnodiging om jezelf even in verschillende posities in te leven en aan de lijve te ondervinden wat het betekent om man of vrouw te zijn en tegelijk jong of oud, met of zonder een handicap, allochtoon of autochtoon, rijk of arm te zijn. Het is niet de bedoeling je moedeloos te maken over alle ongelijkheden en discriminaties, wel om je bewust te maken van de invloed van gender op je leven. Pas dan kan je bewuste keuzes maken. Hopelijk zetten we je er mee aan het denken over wat jij kan doen om samen met de rest van onze samenleving te werken aan een genderbewuste wereld.

Verder lezen : Home genderklik.be > Gelijke Kansen in Vlaanderen

Reclaim the Media! deel 3 – feministisch media-activisme | de tweede sekse

In deel 1 van de reeks Reclaim The Media kaartte ik het seksisme aan in de beelden en boodschappen van (mainstream) media, films en reclame. Deel 2 behandelde het seksisme dat kan voorkomen op de werkvloer in mediaorganisaties en -redacties en hun vaak hiërarchische en weinig democratische karakter.

Feministes willen een einde maken aan seksisme, uitsluiting en onderdrukking. Maar hoe stoppen we het seksisme in de media? Wat kunnen we zelf hieraan doen? Er zijn verschillende strategieën om actie te ondernemen tegen seksistische media:

1. bewustwording, sensibilisering en media-educatie
2. protesteren en kritiek geven op bestaande mainstream media van buitenaf
3. bestaande mainstream media veranderen van binnenin
4. eigen media maken

Lees verder op: Reclaim the Media! deel 3 – feministisch media-activisme | de tweede sekse

Reclaim the Media! deel 2 – wie spreekt? | de tweede sekse

Uitsluiting, diversiteit en democratisering Seksisme in media kan vanalles betekenen. Buiten kritisch zijn om wat we te zien en te horen krijgen in de media (= alle soorten media, zowel mainstream als alternatieve), zijn er nog enkele vragen die we kunnen stellen: Wie maakt media? Wie krijgt een forum om te spreken en schrijven? Wie financiert de media? Wie beslist wat we te horen, te lezen en te zien krijgen? Het antwoord daarop is (helaas nog steeds) dat de media-industrie een mannenbastion blijkt te zijn: het zijn voornamelijk mannen die eigenaar zijn, produceren, beslissen en aan het woord komen.

En waar zitten de vrouwen? De situatie is een beetje vergelijkbaar met het citaat van de Guerrilla Girls over de kunstwereld: “do women have to get naked to get into the museums”? Vrouwen worden wel getoond (meestal op een specifieke seksistische manier, als object om producten of magazines te verkopen, om naar te gapen, zolang ze maar niks zeggen), maar hoeveel regisseuses, hoeveel journalistes, hoeveel radioprogrammeuses, hoeveel hoofdredactrices zijn er aan het werk? Hoeveel vrouwen zijn er die de inhoud van de media mee bepalen of creëren?

Lees verder op: Reclaim the Media! deel 2 – wie spreekt? | de tweede sekse

Reclaim the media! deel 1 – een inleiding tot feministische mediakritiek | de tweede sekse

Onderzoek naar seksisme in de media en het maken van alternatieve feministische media is voor mij cruciaal voor de feministische beweging. Vandaar deze driedelige reeks over mediakritiek en media-activisme. In dit eerste deel ga ik in op het seksisme in de media-inhoud. Seksisme in mediaorganisaties en -redacties komt in het tweede deel aan bod en in het derde deel – dit is het leukste deel vind ik – schrijf ik wat we kunnen doen om dit seksisme een halt toe te roepen.

Lees verder op: Reclaim the media! deel 1 – een inleiding tot feministische mediakritiek | de tweede sekse