Zijn de media seksistisch? – DeWereldMorgen.be

Acties als de Equal Pay Day op 26 maart tonen maar al te duidelijk aan dat het nog niet goed gesteld is met de gelijkheid van man en vrouw in ons land. De stereotypering in de media wordt daarbij dikwijls met de vinger gewezen.

Linda De Win wordt De Slimste Mens. Haar profilering als competitieve, harde tante maakt haar erg onpopulair bij een groot deel van kijkend Vlaanderen. Die andere deelnemer, Erika Van Tielen, wordt als lieftallige tv-babe alom toegejuicht. Het is maar één van de voorbeelden van hoe vrouwen dikwijls anders bekeken en aangepakt worden dan mannen. Seksisme dus. Maar wat betekent die term precies? Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen hanteert volgende definitie:

“Seksisme is een geheel van overtuigingen over de geslachten en de relatie tussen de geslachten met een hiërarchische verhouding als basis. Een verhouding die bovendien wenselijk wordt geacht. Seksisme is een handeling die gebaseerd is op dit ongerechtvaardigd onderscheid en die nadelige gevolgen heeft voor één van beide geslachten.”

Lees verder op: Zijn de media seksistisch? – DeWereldMorgen.be – Barbara Vandenbussche